Είστε εδώ

Χρήστου Χρύσανθος, «Τέχνες. Αναζητήσεις και κατευθύνσεις του μεταπολεμικού ρεαλισμού», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 66-75