Είστε εδώ

«Υπόμνημα», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. (εσώφυλλο)