Είστε εδώ

«Χρήστος Λεφάκης: Ο ζωγράφος και το έργο του», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 528