Είστε εδώ

«Έριχ Καίστνερ, Σχολή δικτατόρων», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 525