Είστε εδώ

Κυριτσόπουλος Αλέξης, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 514