Είστε εδώ

Γέρος Δημήτρης, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 487