Είστε εδώ

Γέρος Δημήτρης, «Προτάσεις. Φλεγόμενος καρπός εις τον ποταμόν της πόλεως», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 487