Είστε εδώ

Γέρος Δημήτρης, «Προτάσεις. Θάλαμος δημιουργίας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 486