Είστε εδώ

Ξανθόπουλος Λευτέρης, «Από τον Επίλογο στη Μεγάλη Μητέρα. α. Δέντρο», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 485