Είστε εδώ

Hofmannsthal Hugo von, «Ο ποιητής και η εποχή μας (Απόσπασμα απ' τη διάλεξη Der Dichter und diese Zeit, Βιέννη 1907)», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 481-484