Είστε εδώ

Plath Sylvia, «Ποιήματα. Απότομο σταμάτημα», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 478-479