Είστε εδώ

Σκουρολιάκος Πάνος, «Γκάουτσο», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 474