Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Από τα πρώιμα ταξίδια μου…», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 451-453