Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Günter Kunert]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 424