Είστε εδώ

Ποταμίτης Δημήτρης, «Η Θάλασσα Σαχάρα», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 416