Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Η χαμηλή βλάστηση της ομιλίας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 408