Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Ποιήματα. Παραλλαγή σ' ένα παλιό θέμα», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 407