Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Ποιήματα. Αισιοδοξία μετά τη βροχή», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 405