Είστε εδώ

Σπάνιας Νίκος, «Ερωτομανέστατος», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 401