Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Δυο Κείμενα. Παλιό καλοκαίρι», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 352-353