Είστε εδώ

Τσακνιάς Σπύρος, «Στάσεις. Λουκάς Κούσουλας: Παραλλαγές σε ξένα θέματα, Κέδρος 1977», Τραμ, τχ. 9 (Μάης 1978), σ. 258-260