Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 9 (Μάης 1978), σ. 204