Είστε εδώ

Καββαδίας Νίκος, «Δύο Γράμματα», Τραμ, τχ. 9 (Μάης 1978), σ. 179-180