Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Στάσεις: πεζογραφία. Αλεξάνδρα Δεληγεώργη, ο λόγος της μνήμης και του σώματος», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 164-169