Είστε εδώ

«Φωτογραφία. Δίμηνη περιοδική έκδοση», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 140