Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ρέκου», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 132