Είστε εδώ

Λαζόγκας Γιώργος, «[Άτιτλο, 2]», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 128