Είστε εδώ

Λαζόγκας Γιώργος, «[Αυτοσχόλια]», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 128