Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Λαζόγκας]», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 125