Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Οι φάσεις της ζωής ενός αντικειμένου», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 124