Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νέοι έλληνες ζωγράφοι, 5. Λαζόγκας», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 121