Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Σαντούμ-Σαντί (Άνοιξη του '49)», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 95-96