Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Στάσεις: πεζογραφία. Οι λειτουργίες των αντικειμένων και των αισθήσεων στην πεζογραφία του Σάκη Παπαδημητρίου», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 83-86