Είστε εδώ

Καλαμίτσης Γιάννης, «Επικοινωνία», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 76