Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Λόγιος αστός», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 64