Είστε εδώ

«Rotel Hi-Fi», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 63