Είστε εδώ

Πάντος Λάζαρος, «38×30 μικτή τεχνική», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 56