Είστε εδώ

Πάντος Λάζαρος, «66×90 μικτή τεχνική», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 54