Είστε εδώ

Πάντος Λάζαρος, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 51