Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Επιτάφιος θρήνος», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 22-26