Είστε εδώ

«#», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. (εξώφυλλο)