Είστε εδώ

Pasolini Pier Paolo, «21 Ιουνιου 1962», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 342