Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Εκπομπή», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 327