Είστε εδώ

Γιαννοπούλου Λευκή, «[Ποιήματα]», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 318