Είστε εδώ

Πατρικαλάκης Φαίδων, «Λουλούδια και φλογέρες στο Γάγγη», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 306