Είστε εδώ

Πατρικαλάκης Φαίδων, «Το νησί της Ελεφάντας», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 304