Είστε εδώ

Παπαθανασίου Βασίλης, «Παράσταση», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 298