Είστε εδώ

Δρακονταειδής Φίλιππος Δ., «Βαγγελία–Αύγουστος 1953», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 292-295