Είστε εδώ

Cummings E.E., «Ποιήματα», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 280-290