Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Τύμβος», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 266